Σχετικά με το έργο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Επενδυτική Προτεραιότητα: 
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 140.888,00 €
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 140.888,00 €
Ημερομηνία ένταξης: 10/01/2019
Κωδικός ΟΠΣ: 5032522

Η προτεινόμενη πράξη στοχεύει στην αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ενιαία προβολή και διαχείριση πολιτιστικών χώρων και δράσεων  του Δήμου Χανίων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω ενός διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει την κοινή προβολή και διαχείριση των χώρων και των δράσεων πολιτισμού του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων εντός περιοχής ΒΑΑ. Ειδικότερα η πράξη αποσκοπεί στην:

  1. Ενιαία προβολή και διαχείριση των πολιτιστικών χώρων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, την υποβολή αιτημάτων για χρήση των χώρων πολιτισμού και την ανάδειξη  της αυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των Χανίων (πχ παραδοσιακά επαγγέλματα)μέσω ενός διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος,
  2. Προβολή του περιεχομένου του διαδικτυακού  πληροφοριακού συστήματος πολιτισμού σε ειδικές οθόνες  σε επιλεγμένα σημεία της πόλης προς ενημέρωση το κοινού (κατοίκους – επισκέπτες) για τα τρέχοντα πολιτιστικά δρώμαεν (ψηφιακή σήμανση),
  3. Προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων με ζωντανή ψηφιακή μετάδοση μέσω διαδικτύου (Live streaming) και διαδικτυακή αρχειοθέτηση τους για μελλοντική παρακολούθηση.
  4. Ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της Δημοτικής Πινακοθήκης μέσω ψηφιακών υπηρεσιών και για εκπαιδευτικούς σκόπους (ψηφιακή προβολή μόνιμης συλλογής σε οθόνες, Διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια)
Back to top